sua chua may tinh

cuu du lieu

thiet ke website

lap dat gps

phuc hoi du lieu

sua may tinh

sua chua may tinh tan nha

sua chua may tinh tan noi HCM

Viet Computer Solutions Viet Computer Solutions
3/10 37 bình chọn
0904 883 851
Gói ngôn ngữ Windows7 và XP full
HƯỚNG DẪN TẢI PHẦN MỀM

Gói ngôn ngữ MUI cho Windows 7 SP1

MUI là viết tắt của Multilingual User Interface.
Có 2 loại: gói ngôn ngữ MUI hoàn toàn (100%) và bán phần (80% theo như Microsoft) .
Gói MUI 100% thay đổi toàn bộ Windows 7, còn gói bán phần thiếu một số chỗ nhỏ (những chỗ này sẽ được để nguyên gốc tiếng Anh và không phụ thuộc vào ngôn ngữ gốc chọn khi cài Windows):

 • Bootloader: Multi-boot menu, Safe menu options, Memtest
 • Administrative Tools: Task Scheduler, Event Viewer, Services, Advanced Firewall...
 • Group Policy (chỉ Windows 7 Professional/Ultimate)
 • Một vài chỗ trong phần Trợ Giúp

Những gói ngôn ngữ dưới đây dùng cho 64-bit Windows 7 có cài SP1 hoặc 64-bit Windows 7 RTM (nguyên gốc, không có cài SP).
Sau khi đã cài gói ngôn ngữ MUI, bạn có thể cài thêm Gói ngôn ngữ LIP: http://123link.press/Xn57Jj4e.

Tải về chương trình Vistalizator : http://123link.press/dTop - chạy trên phiên bản Windows Vista/Windows 7 32-bit và 64-bit

Để biết các thông tin về hệ thống (32/64-bit, có cài SP hay chưa): mở Control Panel -> System and Maintenance -> System hoặc nhấn chuột phải vào Computer icon trong Start menu và chọn Properties.

 

Tải về gói ngôn ngữ MUI cho 64-bit Windows 7 SP1

(đường dẫn trực tiếp từ Microsoft: dung lượng tập tin từ 44 đến 187 MB)

 • MD5: a4f0901281f533ab6662558f7905612e
 • MD5: c850bca140d273b6275610a4eec820fe
 • MD5: 9ab4d1f7cda19bc125d7ed64f3a5b065
 • MD5: b1aa0e15ecdd5641024e32c5d7b8164d
 • MD5: 3ad6fbf8e51bb85d843af8a7ed123a32
 • MD5: 7fad9df6ff8c8a3cfbba5cad00b852df
 • MD5: 1515f5e4ee1e11adb57add60d833a0f8
 • MD5: 20e4245898099d1ed307250f2f430a29
 • MD5: 75ff4408e2155adc3870f16f61656e52
 • MD5: 0da384f61e2a2b590d32108b180d50ba
 • MD5: 5d837edb3da128bc9b53bf8ffeed2cc5
 • MD5: 7c77f4d522a2a49998962ebd33a71fff
 • MD5: 1110a6679741106ed8343f6d61dcabc2
 • MD5: db5154e20502d111f75084bf9e4c59b1
 • MD5: ec844c8d9895ae6b2cc691b831393695
 • MD5: c8d2cf7f8cf7d04534a6cdf6043c8a19
 • MD5: d6e1a17d1159c1e1f13e8957e11be5bc
 • MD5: 975fce0dfa23657a70e1d4808f053819
 • MD5: c554b60dcdb604094ecc2e9e7ae32d8d
 • MD5: 7acfc536261ca745a9784c125edea67f
 • MD5: 4101825137909a7a01fd249da4f03eb1
 • MD5: eabb0a69170b95a160d52dae96adf8fb
 • MD5: 59686b1415c0f0f1f2ef05c650b32af4
 • MD5: 7eae2389481c15fa237a9631782cc85c
 • MD5: d67f98865f1befa882859bcd1636ff34
 • MD5: 49793ccf243c8f215606c14f9919b5df
 • MD5: 571276cf521aeef84476f3b06be86375
 • MD5: 91d5d5fcb8cfa7ede7f7bbdc395825ed
 • MD5: 0357ac45cfec78c0faaf44709db0742c
 • MD5: 8479e47dedda372a4f5b421fdf3e77ef
 • MD5: 768de15b54c5269fcd039879f08fb6fb
 • MD5: e30a3bbb1276c2561c9827192e886f34
 • MD5: e32fc53945c211d97271e90196ce7000
 • MD5: d302a727667bd2bfae5c3853c26d62bc
 • MD5: 3d5e63f7afc550728b087d556d229c94
 

(Download) Tải về gói MUI Chinese (Taiwan) cho 64-bit Windows 7 SP1

(đây là gói ngôn ngữ chính thức, nhưng không được Microsoft công bố vì lí do chính trị)

 • MD5: 382553933b739d3b5da9cda5af202c38
 

*** gói ngôn ngữ bán phần, xem thông tin trên đầu trang
Mã MD5 dùng để kiểm tra tính toàn vẹn của tập tin tải về

Tải về gói ngôn ngữ MUI cho 32-bit Windows 7 SP1

(đường dẫn trực tiếp từ Microsoft: dung lượng tập tin từ 35 đến 155 MB)

 • MD5: c27fdadf9e42dfbf575b8ed62545a8c0
 • MD5: e2d99c78263c84f7363e547df9a17e61
 • MD5: 00291f42e6022956ede082c035e170ec
 • MD5: eb83570c42af6b6fe0e02423d0c68746
 • MD5: 2a9bcf5032904be6be75e6bc9c7330e3
 • MD5: d8b62603ae6d6f304b09042f3655c4bc
 • MD5: 84a9fbf919c942d26ca420f52bb30527
 • MD5: 4b866afafca4182b6e43865ed484a34e
 • MD5: 1dc10871673e687c13f8005421d319a2
 • MD5: b6afe0567d58bf1409f42959563e3b34
 • MD5: 2346472c2e165b2b399ab2d67ea62d86
 • MD5: 5b59c1406b9c4a5fad827542758378f2
 • MD5: fe8fa4179639d4d0f2f742bb27af189d
 • MD5: e4a671fb90a7e549037c01bf28299e31
 • MD5: cd115a60d8678e89b3e917afd93f7405
 • MD5: e945a0eff838db552677cdc80c641ad8
 • MD5: b1814c45b35de6a01786262f3f52ffa9
 • MD5: 5fe540063f8ff5221cb4df73b527d956
 • MD5: 13d4080fec3a9b231e9afc281309f746
 • MD5: 73ff19d29c7e0be1f4c1f6a59d1acd99
 • MD5: 7b80201760d27bcb234d838d6e68662b
 • MD5: d5b25263ccfe7764088cdfaff574a240
 • MD5: 1edd413ff2c4fd4f501a2272c67c16a3
 • MD5: 8d887d778abdc8a1f02e997267e52c25
 • MD5: c0da2d8d12a643ded3de2978b2efcdf4
 • MD5: 69078cf71d2ca714c5553254ec1715f7
 • MD5: ad4eb6519e52f4f34b8675b6a10c414b
 • MD5: 94c098cd5da9793c1cba3c53911c0128
 • MD5: 26d72df173c5e6527ad1fcdee4a65c76
 • MD5: a14ee02f16c3d017f15651fc763fafbf
 • MD5: 02f60841bab1a33684fe503df6ddd306
 • MD5: 402949891eae1c97c64a07ce251c8874
 • MD5: 98456fff49251b58b51f44ead5ded687
 • MD5: 86e19d2aa43243277094464fc2ac12eb
 • MD5: 22d066afe0edeb00215b540fcc604877
 

(Download) Tải về gói MUI Chinese (Taiwan) cho 32-bit Windows 7 SP1

(đây là gói ngôn ngữ chính thức, nhưng không được Microsoft công bố vì lí do chính trị)

 • MD5: b9735380ea2f86177be50f49d487ffb3
 

*** gói ngôn ngữ bán phần, xem thông tin trên đầu trang
Mã MD5 dùng để kiểm tra tính toàn vẹn của tập tin tải về

Tải về gói ngôn ngữ LIP cho 64-bit Windows 7

(đường dẫn trực tiếp từ Microsoft: dung lượng chỉ khoảng 4 MB)

 • Afrikaans language - yêu cầu English MUI
 • Albanian language - yêu cầu English MUI
 • Amharic language - yêu cầu English MUI
 • Armenian language - yêu cầu English MUI
 • Assamese language - yêu cầu English MUI
 • Azeri language - yêu cầu English hay Russian MUI
 • Basque language - yêu cầu French hay Spanish MUI
 • Bengali language - yêu cầu English MUI
 • Bengali (Bangladesh) language - yêu cầu English MUI
 • Bosnian (cyrillic) language - yêu cầu English hay Croatian hay Serbian (latin) MUI
 • Bosnian (latin) language - yêu cầu English hay Croatian hay Serbian (latin) MUI
 • Catalan language - yêu cầu French hay Spanish MUI
 • Dari language - yêu cầu English MUI
 • Filipino language - yêu cầu English MUI
 • Galician language - yêu cầu Spanish MUI
 • Georgian language - yêu cầu English MUI
 • Gujarati language - yêu cầu English MUI
 • Hausa (latin) language - yêu cầu English MUI
 • Hindi language - yêu cầu English MUI
 • Icelandic language - yêu cầu English MUI
 • Igbo language - yêu cầu English MUI
 • Indonesian language - yêu cầu English MUI
 • Inuktitut language - yêu cầu English MUI
 • Irish language - yêu cầu English MUI
 • Kannada language - yêu cầu English MUI
 • Kazakh language - yêu cầu English hay Russian MUI
 • Khmer language - yêu cầu English MUI
 • Kiswahili language - yêu cầu English MUI
 • Konkani language - yêu cầu English MUI
 • Kyrgyz language - yêu cầu Russian MUI
 • Luxembourgish language - yêu cầu English hay French MUI
 • Macedonian language - yêu cầu English MUI
 • Malay language - yêu cầu English MUI
 • Malay (Brunei) language - yêu cầu English MUI
 • Malayalam language - yêu cầu English MUI
 • Maltese language - yêu cầu English MUI
 • Maori language - yêu cầu English MUI
 • Marathi language - yêu cầu English MUI
 • Mongolian (cyrillic) language - yêu cầu English hay Russian MUI
 • Nepali language - yêu cầu English MUI
 • Norwegian (nynorsk) language - yêu cầu Norwegian MUI
 • Oriya language - yêu cầu English MUI
 • Persian language - yêu cầu English MUI
 • Punjabi language - yêu cầu English MUI
 • Quechua language - yêu cầu Spanish MUI
 • Serbian (cyrillic) language - yêu cầu English hay Serbian (latin) MUI
 • Sesotho language - yêu cầu English MUI
 • Setswana language - yêu cầu English MUI
 • Tamil language - yêu cầu English MUI
 • Tatar language - yêu cầu Russian MUI
 • Telugu language - yêu cầu English MUI
 • Turkmen language - yêu cầu English hay Russian MUI
 • Urdu language - yêu cầu English MUI
 • Uzbek (latin) language - yêu cầu English hay Russian MUI
 • Vietnamese language - yêu cầu English MUI
 • Welsh language - yêu cầu English MUI
 • Xhosa language - yêu cầu English MUI
 • Yoruba language - yêu cầu English MUI
 • Zulu language - yêu cầu English MUI

Tải về gói ngôn ngữ LIP cho 32-bit Windows 7

(đường dẫn trực tiếp từ Microsoft: dung lượng chỉ khoảng 2.5 MB)

 • Afrikaans language - yêu cầu English MUI
 • Albanian language - yêu cầu English MUI
 • Amharic language - yêu cầu English MUI
 • Armenian language - yêu cầu English MUI
 • Assamese language - yêu cầu English MUI
 • Azeri language - yêu cầu English hay Russian MUI
 • Basque language - yêu cầu French hay Spanish MUI
 • Bengali language - yêu cầu English MUI
 • Bengali (Bangladesh) language - yêu cầu English MUI
 • Bosnian (cyrillic) language - yêu cầu English hay Croatian hay Serbian (latin) MUI
 • Bosnian (latin) language - yêu cầu English hay Croatian hay Serbian (latin) MUI
 • Catalan language - yêu cầu French hay Spanish MUI
 • Dari language - yêu cầu English MUI
 • Filipino language - yêu cầu English MUI
 • Galician language - yêu cầu Spanish MUI
 • Georgian language - yêu cầu English MUI
 • Gujarati language - yêu cầu English MUI
 • Hausa (latin) language - yêu cầu English MUI
 • Hindi language - yêu cầu English MUI
 • Icelandic language - yêu cầu English MUI
 • Igbo language - yêu cầu English MUI
 • Indonesian language - yêu cầu English MUI
 • Inuktitut language - yêu cầu English MUI
 • Irish language - yêu cầu English MUI
 • Kannada language - yêu cầu English MUI
 • Kazakh language - yêu cầu English hay Russian MUI
 • Khmer language - yêu cầu English MUI
 • Kiswahili language - yêu cầu English MUI
 • Konkani language - yêu cầu English MUI
 • Kyrgyz language - yêu cầu Russian MUI
 • Luxembourgish language - yêu cầu English hay French MUI
 • Macedonian language - yêu cầu English MUI
 • Malay language - yêu cầu English MUI
 • Malay (Brunei) language - yêu cầu English MUI
 • Malayalam language - yêu cầu English MUI
 • Maltese language - yêu cầu English MUI
 • Maori language - yêu cầu English MUI
 • Marathi language - yêu cầu English MUI
 • Mongolian (cyrillic) language - yêu cầu English hay Russian MUI
 • Nepali language - yêu cầu English MUI
 • Norwegian (nynorsk) language - yêu cầu Norwegian MUI
 • Oriya language - yêu cầu English MUI
 • Persian language - yêu cầu English MUI
 • Punjabi language - yêu cầu English MUI
 • Quechua language - yêu cầu Spanish MUI
 • Serbian (cyrillic) language - yêu cầu English hay Serbian (latin) MUI
 • Sesotho language - yêu cầu English MUI
 • Setswana language - yêu cầu English MUI
 • Tamil language - yêu cầu English MUI
 • Tatar language - yêu cầu Russian MUI
 • Telugu language - yêu cầu English MUI
 • Turkmen language - yêu cầu English hay Russian MUI
 • Urdu language - yêu cầu English MUI
 • Vietnamese language - yêu cầu English MUI
 • Welsh language - yêu cầu English MUI
 • Xhosa language - yêu cầu English MUI
 • Yoruba language - yêu cầu English MUI
 • Zulu language - yêu cầu English MUI
Click vào quảng cáo để ủng hộ mình nhé !!!
Bài viết khác Xem tất cả
Hỗ trợ trực tuyến
0904 883 851
HOTLINE
0774 212 532
Mr. Viên
0359 59 55 54
Mr. Thành (Camera)
0982 45 45 92
Mr. Triệu (Website)
scroll top