sua chua may tinh

cuu du lieu

thiet ke website

lap dat gps

phuc hoi du lieu

sua may tinh

sua chua may tinh tan nha

sua chua may tinh tan noi HCM

Viet Computer Solutions Viet Computer Solutions
3/10 37 bình chọn
0904 883 851
Tổng hợp tất cả bộ cài Windows 7/8.1/10 & Office 2003/2007/2010/2013/2016
HƯỚNG DẪN TẢI PHẦN MỀM
Click vào quảng cáo để ủng hộ mình nhé !!!
Tham khảo thêm thông tin các phiên bản dưới đây tại MSDN


Link thư mục chứa tất cả các bộ cài :
Fshare Google Drive


Phần mềm Check mã Sha-1


Windows 10 Release 29/7
........Windows.10...... ................................................Thông..tin................................................ ...................Link..tải...................
Pro &Home
32bit File Name: en_windows_10_multiple_editions_x86_dvd_6848465.is o
Languages: English
SHA1: D927A91E1DD7D9C6023D0DA1DBCB16DEFEC5B6C1
Release Date: 7/29/2015
Size: 2,84 GB
Fshare

4Share

Google Drive
Pro & Home
64bit File Name: en_windows_10_multiple_editions_x64_dvd_6846432.is o
Languages: English
SHA1: 60CCE9E9C6557335B4F7B18D02CFE2B438A8B3E2
Release Date: 7/29/2015
Size: 3,8 GB
Fshare

4Share

Google Drive
Enterprise 32bit File Name: en_windows_10_enterprise_x86_dvd_6851156.iso
Languages: English
SHA1: E7138032986BFCFA0E5F1A8E41E2E9FD1EC94268
Size: 2,7 GB
Release Date: 7/29/2015
Fshare

4Share

Google Drive
Enterprise 64bit File Name: en_windows_10_enterprise_x64_dvd_6851151.iso
Languages: English
SHA1: 30AD1CDF5D0670F12788005131E24862F6AB8AAB
Size: 3,66 GB
Release Date: 7/29/2015
Fshare

4Share

Google DriveWindows 8.1 With Update 3
........Windows.8....... ................................................Thông..tin................................................ ...................Link..tải..................
Multiple Editions
32bit File Name:en_windows_8.1_with_update_x86_dvd_6051550.is o
Languages:English
SHA1:C7FA828E01E98B601E0ACA8019F1CB223EB23223
Release Date: 12/15/2014
Size: 3.0GB
Fshare

4Share

Google Drive
Multiple Editions
64bit File Name:en_windows_8.1_with_update_x64_dvd_6051480.is o
Languages:English
SHA1:A8B5DF0B0816280AE18017BC4B119C77B6C6EB79
Release Date: 12/15/2014
Size:4.0GB
Fshare

4Share

Google Drive
Pro VL 32bit File Name:en_windows_8.1_pro_vl_with_update_x86_dvd_605 0918.iso
Languages:English
SHA1:E46F44CD74F812EC3FE2E854317A088E85322A68
Release Date: 5/13/2011
Size:2.8GB
Fshare

4Share

Google Drive
Pro VL 64bit File Name:en_windows_8.1_pro_vl_with_update_x64_dvd_605 0880.iso
Languages:English
SHA1:962A1D890987B5877469433928B8C8B8A3E945CD
Release Date: 12/15/2014
Size:3.9GB
Fshare

4Share

Google Drive
Enterprise 32bit File Name:en_windows_8.1_enterprise_with_update_x86_dvd _6050710.iso
Languages:English
SHA1:584A9AD7E2BB3D7E189ADCFBA44A497CC9155937
Release Date: 12/15/2014
Size:2.8GB
Fshare

4Share

Google Drive
Enterprise 64bit File Name:en_windows_8.1_enterprise_with_update_x64_dvd _6054382.iso
Languages:English
SHA1:B7DD748446D89B9449A160CDC24BD282989BBD96
Release Date: 12/15/2014
Size:3.9GB
Fshare

4Share

Google Drive


​Windows 7 SP1
........Windows.7........ ................................................Thông..tin................................................ ...................Link..tải...................
Home Premium 32bit
File Name:en_windows_7_home_premium_with_sp1_x86_dvd_u_ 676701.iso
Languages:English
SHA1:6071B4553FCF0EA53D589A846B5AE76743DD68FC
Release Date: 5/13/2011
Size:2.4GB
Fshare

4Share

Google Drive
Home Premium 64bit File Name:en_windows_7_home_premium_with_sp1_x64_dvd_u_ 676549.iso
Languages:English
SHA1:6C9058389C1E2E5122B7C933275F963EDF1C07B9
Release Date: 5/13/2011
Size:3.1GB
Fshare

4Share

Google Drive
Professional 32bit File Name:en_windows_7_professional_with_sp1_x86_dvd_u_ 677056.iso
Languages:English
SHA1: D89937DF3A9BC2EC1A1486195FD308CD3DADE928
Release Date: 5/13/2011
Size:2.4GB
Fshare

4Share

Google Drive
Professional 64bit File Name:en_windows_7_professional_with_sp1_x64_dvd_u_ 676939.iso
Languages:English
SHA1:0BCFC54019EA175B1EE51F6D2B207A3D14DD2B58
Release Date: 5/13/2011
Size:3.1GB
Fshare

4Share

Google Drive
Ultimate 32bit File Name:en_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_6774 60.iso
Languages:English
SHA1:65FCE0F445D9BF7E78E43F17E441E08C63722657
Release Date: 5/13/2011
Size:2.4GB
Fshare

4Share

Google Drive
Ultimate 64bit File Name:en_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_6773 32.iso
Languages:English
SHA1:36AE90DEFBAD9D9539E649B193AE573B77A71C83
Release Date: 5/13/2011
Size:3.1GB
Fshare

4Share

Google Drive
Enterprise 32bit File Name:en_windows_7_enterprise_with_sp1_x86_dvd_u_67 7710.iso
Languages:English
SHA1:4E0450AC73AB6F9F755EB422990CD9C7A1F3509C
Release Date: 5/13/2011
Size:2.3GB
Fshare

4Share

Google Drive
Enterprise 64bit File Name:en_windows_7_enterprise_with_sp1_x64_dvd_u_67 7651.iso
Languages:English
SHA1:A491F985DCCFB5863F31B728DDDBEDB2FF4DF8D1
Release Date: 5/13/2011
Size:3.0GB
Fshare

4Share

Google Drive

Office 2016 RTM & Volume
.........Office.2016.... ................................................Th ông..tin.......................................... ...... .........Link..tải.......
Pro Plus RTM

(English)
32 & 64bit File:en_office_professional_plus_2016_x86_x64_dvd_69621 41.iso
Languages:English
SHA1:213A8A0F8849516704101CB6C49F6A027B0D6D5F
Release Date: 9/22/2015
Size:2,3GB
Fshare

4Share

Google Drive
Pro Plus RTM

(Vietnamese)
32 & 64bit File:vi_office_professional_plus_2016_x86_x64_dvd_69697 34.iso
Languages:Vietnamese
SHA1:3C79A64FE75064880F66A6856EBA3C27CAE10650
Release Date: 9/22/2015
Size:2,0GB
Fshare

4Share

Google Drive
Pro Plus VL

(English)
32bit File Name: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_W32_English_ MLF_X20-41353.ISO
Languages: English
SHA1: DC0C0DCE5C6695A6248ECCC1E1A44BB066E01280
Release Date: 10/01/2015
Size:820.49 MB
Fshare

4Share

Google Drive
Pro Plus VL

(English)
64bit File Name: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_64Bit_Englis h_MLF_X20-42432.ISO
Languages: English
SHA1: CFBDBF902F26A78F68BB5F91A37E6CDAC2252429
Release Date: 10/01/2015
Size:950.98 MB
Fshare

4Share

Google Drive
Pro Plus VL

(Vietnamese)
32bit File Name: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_64Bit_Englis h_MLF_X20-42432.ISO
Languages: Vietnamese
SHA1:490D384EAD21446FCD85FDB9A982353FE59E410F
Release Date: 10/01/2015
Size:782MB
Fshare

4Share

Google Drive
Pro Plus VL

(Vietnamese)
64bit File Name: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_64Bit_Vietna mese_MLF_X20-42465.ISO
Languages: Vietnamese
SHA1: 2B15B681DB2DB89D372A452126F743FDB45EB9CD
Release Date: 10/01/2015
Size: 913MB
Fshare

4Share

Google Drive
Office 2013 SP1
...........Office..2013.......... ................................................Th ông..tin.......................................... ...... .......Link..tải.......
Pro Plus
32bit File Name:en_office_professional_plus_2013_with_sp1_x86 _dvd_3928181.iso
Languages:English
SHA1:2E8218DAC87D784C18B7A16D7D4F6B44A37E574A
Release Date: 3/18/2014
Size:717.2 MB
Fshare

4Share

Google Drive
Pro Plus
64bit File Name:en_office_professional_plus_2013_with_sp1_x64 _dvd_3928183.iso
Languages:English
SHA1:45279C0EC7C75F82980F1D63BD05650D17264A4F
Release Date: 3/18/2014
Size:833.3 MB
Fshare

4Share

Google Drive
Pro Plus 32bit
&
64bit
File Name:en_office_professional_plus_2013_with_sp1_x86 _and_x64_dvd_3928186.iso
Languages:English
SHA1:SHA1:48F5A9D5457EF7D9D3BDBFA56BFD515EC8B25615
Release Date: 3/18/2014
Size:1.5 GB
Fshare

4Share

Google Drive
Pro Plus VL 32bit File:SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2013w_SP1_W32_Eng lish_MLF_X19-35821.ISO
Languages:English
SHA1:D4D7FFD3DFFEF0A3C08748E400E0890A7A730888
Release Date: 28/02/2014
Size: 759 MB
Fshare

4Share

Google Drive
Pro Plus VL 64bit File:SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2013w_SP1_64Bit_E nglish_MLF_X19-35976.ISO
Languages:English
SHA1:AB2C2D525D63A72E0A2DC66EFDCEA0F824F02CFF
Release Date: 28/02/2014
Size: 876 MB
Fshare

4Share

Google Drive
Standar VL 32bit File:SW_DVD5_Office_2013w_SP1_W32_English_MLF_X19-34744.ISO
Languages:English
SHA1:B7828B37453B060DBFA2F009523BEDD3EDAEFCBF
Release Date: 28/02/2014
Size:659 MB
Fshare

4Share

Google Drive
Standar VL 64bit File:SW_DVD5_Office_2013w_SP1_64Bit_English_MLF_X19-34904.ISO
Languages:English
SHA1:1DB3472DD58112B71677E131491AE804926933C5
Release Date: 28/02/2014
Size: 759 MB
Fshare

4Share

Google DriveOffice 2010 With Service Pack
..............Office 2010............ ................................................Th ông..tin.......................................... ...... .........Link..tải.............
Pro Plus SP1 32 & 64 bit File:en_office_professional_plus_2010_with_sp1_x86 _x64_dvd_730330.iso
Languages:English
SHA1:EAB2DB67774DA3A8136A38AECEF6AB8A2D365DEB
Release Date: 20/9/2011
Size:2.5GB
Fshare

4Share

Google Drive
Standar SP1 32 & 64 bit File:en_office_standard_2010_with_sp1_x86_x64_dvd_73033 5.iso
Languages:English
SHA1:3F32FFA27E9721B8A97C9D27B1CE987D303160C6
Release Date: 20/9/2011
Size:2.2GB
Fshare

4Share

Google Drive
Pro Plus SP2
32bit File:Office-2010-SP2-PPVL-x86-en-US-Oct2013.iso
SHA1:7C9F83D5F102B836FD38B6024FB9E5ADDAA42F67
Size:1.8GB
Fshare

4Share

Google Drive
Pro Plus SP2
64bit File:Office-2010-SP2-PPVL-x64-en-US-Oct2013.iso
SHA1: E7FAFFA9D7AF6A7092CF2CDD5C14F141FD1F17EC
Size:2.0GB
Fshare

4Share

Google Drive


Office 2007
.........Office 2007........ ................................................Th ông..tin.......................................... ...... .........Link..tải.............
Professional Plus SP3
32bit File Name:mu_office_professional_plus_2007_sp3_x86_dvd_ 803776.iso
Languages:Multiple Languages
SHA1:4EF5885601FC3299D5F9AFF61FF80713EB0FF0A5
Release Date: 4/24/2012
Size:
Fshare

4Share

Google Drive
Enterprise
32bit File Name:en_office_enterprise_2007_united_states_x86_cd_481 472.iso
Languages:English
SHA1:C377A8EE2DAF8EB6D8307801E9DC4888E281D50D
Release Date: 2/4/2010
Size:579.3 MB
Fshare

4Share

Google Drive
Ultimate 32bit File Name:en_office_ultimate_2007_united_states_x86_dvd_4806 25.iso
Languages:English
SHA1:0DE28309816B9D93B70F99884FB847CC09812B06
Release Date: 2/4/2010
Size:579.3 MB
Fshare

4Share

Google Drive
Professional 32bit File Name:en_office_professional_2007_united_states_x86_cd_4 80201.iso
Languages:English
SHA1:36BAB0313C52CB1AF3ECE520BEC344D27F97A23E
Release Date: 2/4/2010
Size:457.1 MB
Fshare

4Share

Google Drive
Standar 32bit File Name:en_office_standard_2007_united_states_x86_cd_48388 1.iso
Languages:English
SHA1:42FC308B3044D2CCDF9AF03FBBD64FF530D51338
Release Date: 2/4/2010
Size:357.1 MB
Fshare

4Share

Google Drive


Office 2003
.........Office.2003........ ................................................Th ông..tin.......................................... ...... .........Link..tải.............
Professional
Enterprise Edition
32bit File:en_office_professional_enterprise_edition_200 3_united_states_x86_cd_489281.iso
Languages:English
SHA1:4BEAC46AFD78EEA63856DAFE5D02F10A5F3F0BBB
Release Date: 4/2/2010
Size:400.9 MB
Fshare

4Share

Google Drive
loading...
Bài viết khác Xem tất cả
Hỗ trợ trực tuyến
0904 883 851
HOTLINE
0774 212 532
Mr. Viên
0359 59 55 54
Mr. Thành (Camera)
0982 45 45 92
Mr. Triệu (Website)
scroll top