sua chua may tinh

cuu du lieu

thiet ke website

lap dat gps

phuc hoi du lieu

sua may tinh

sua chua may tinh tan nha

sua chua may tinh tan noi HCM

Viet Computer Solutions Viet Computer Solutions
3/10 37 bình chọn
0904 883 851
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CCBOOT 3.0 LÀM HỆ THỐNG BOOTROOM
HƯỚNG DẪN TẢI PHẦN MỀM

BOOTROOM
Thân chào quý chủ phòng máy!
Bài viết hướng dẫn một số thao tác cơ bản khi sử dụng CCBoot 3.0, hy vọng sẽ giúp ích cho quý chủ phòng máy trong quá trình kinh doanh.

1. Cấu hình CCBoot Server
1.1. Cấu hình DHCP
(1) Chọn Option để mở bảng tuỳ chọn
(2) Chọn DHCP Setting để tiến hành cấu hình DHCP
(3) Cấu hình thông số theo yêu cầu
DHCP Server IP: Chọn địa chỉ IP của Server Bootrom
IP Allocated Start: Địa chỉ IP bắt đầu của dãy IP cấp phát cho Client
IP Allocated End: Địa chỉ IP cuối cùng của dãy IP cấp phát cho Client
IP Mask: Địa chỉ Subnet Mask của dãy IP muốn cấp phát
IP Gateway: Địa chỉ Default Getway của lớp mạng
DNS Address 1: Địa chỉ IP của DNS Server chính
DNS Address 2: Địa chỉ IP của DNS Server dự phòng
(4) Bấm OK để lưu cấu hình
1.2. Cấu hình ổ đĩa cho CCBoot Server
(1) Chọn Option để mở bảng tuỳ chọn
(2) Chọn General để cấu hình ổ đĩa cho CCBoot Server
(3) Cấu hình thông số theo yêu cầu
Default User Template: Chọn máy trạm mẫu
Computer Name Prefix: Tiền tố bắt đầu của tên máy khi máy trạm boot vào Image
Write-Back Path: Đường dẫn chứa tập tin Write-Back khi máy trạm boot
Upload Image Path: Đường dẫn chứa Image khi upload lên Server
(4) Bấm OK để lưu cấu hình
1.3. Quản lý ổ đĩa
1.3.1. Thêm nhóm đĩa(1) Chọn Add Disk Group để tạo nhóm đĩa
(2) Disk Group Name: Tên nhóm đĩa
(3) Disk Group Description: Mô tả về nhóm đĩa
(4) Bấm OK để tạo nhóm đĩa

1.3.2. Thêm ổ đĩa Game
(1) Chọn Add Disk để thêm ổ đĩa
(2) Khai báo thông tin ổ đĩa
Disk Name: Tên ổ đĩa
Description: Mô tả về ổ đĩa
RAM Cache: Cấu hình cache trên RAM
SSD Cache: Cấu hình cache trên ổ đĩa SSD
SSD Path: Đường dẫn phân vùng trên ổ đĩa SSD
(3) Nguồn của ổ đĩa
Volume: Nguồn ổ đĩa là 1 phần vùng trên ổ cứng
Physical: Nguồn ổ đĩa là 1 ổ đĩa vật lý
Image: Nguồn ổ đĩa là 1 file ảnh
New Image: Tạo file ảnh cho ổ đĩa
(4) Bấm OK để thêm ổ đĩa

1.4. Quản lý máy trạm
1.4.1. Thêm nhóm máy(1) Bấm chuột phải vào Client Manager
(2) Chọn Create Group để tạo nhóm máy(1) Nhập thông tin về nhóm máy
Group Name: Tên nhóm máy
Group Description: Mô tả về nhóm máy
(2) Bấm OK để tạo nhóm máy

1.4.2. Thêm máy(1) Bấm chuột phải vào nhóm máy đã tạo
(2) Chọn Add User to Group để thêm máy trạm vào Group mới tạo(1) Chọn máy trạm cần thêm trong danh sách
(2) Bấm OK để thêm máy trạm vào nhóm máy

1.4.3. Cấu hình máy trạmDouble Click vào máy trạm cần cấu hình hình
(1) Khai báo thông tin mạng cho máy trạm
Enable: Check vào cho phép máy trạm này hoạt động
IP Address: Địa chỉ IP của máy trạm
Mac Address: Địa chỉ vật lý của card mạng máy trạm
Group: Nhóm máy của máy trạm
(2) Thông tin ổ đĩa cho máy trạm
Disk Group: Nhóm đĩa mà máy trạm sẽ boot vào khi khởi động
Write-Path: Đường dẫn chứa Write-Back của máy trạm
(3) Thông tin cấu hình Bootrom của máy trạm
Enable Upload Image: Bật/tắt chế độ cho phép máy trạm upload Image lên máy chủ
Gateway: Địa chỉ IP Default Gateway của máy trạm chỉ đường cho máy trạm ra Internet
Boot Server Address: Địa chỉ IP của máy chủ Bootrom
- Enable Cache: Khai báo cache trên RAM cho máy trạm
(4) Bấm OK để lưu cấu hình
2. Hướng dẫn sao lưu và phục hồi Image
2.1. Sao lưu Image
(1) Chọn Disk manager để xem dánh sách Image và ổ đĩa
(2) Chuột phải vào Image cần sao lưu và chọn Disk Recovery(1) Chọn Create Recovery để tạo bản sao lưu Image
(2) Điền mô tả về bản sao lưu Image
(3) Bấm OK để chấp nhận tạo sao lưu Image
(4) Bấm Close để đóng bảng CCBoot Recovery

2.2. Phục hồi Image
(1) Chọn Disk manager để xem dánh sách Image và ổ đĩa
(2) Chuột phải vào Image cần sao lưu và chọn Disk Recovery(1) Chọn Restore to Last để khôi phục lại bản sao lưu mới nhất
(2) Bấm Yes để chấp nhận khôi phục lại bản sao lưu.(1) Bấm OK để xác nhận việc khôi phục thành công
(2) Bấm Close để đóng bảng Disk Recovery
3. Hướng dẫn cập nhật Image (Enable Supper Client)
3.1. Cách 1: Sử dụng Keep Write-Back

- Double Click vào máy trạm cần cập nhật Image sau đó check vào Keep Write-Back như hình bên dưới(1) Cho phép giữ lại những thay đổi trong lần khởi động Windows tiếp theo
(2) Bấm Yes để xoá hết các Write-Back đang có hoặc No không xoá Write-Back hiện có
- Bây giờ khởi động máy trạm vừa bật Keep Write-Back và cập nhật phần mềm, cài phần mềm mới, nâng cấp CSM, chỉnh sửa tối ưu Windows…
- Sau khi đã hoàn tất việc cập nhật Image, tiến hành Shutdown máy vừa chỉnh sửa
- Chờ máy trạm Shutdown xong trên CCBoot Server double click vào máy trạm vừa cập nhật Image và làm theo như hình bên dưới(1) Bấm Save to Image để lưu lại những thay đổi
(2) Chọn Yes để sao lưu một bản dự phòng của Image trước khi các thay đổi được chấp nhận. Chọn No nếu không muốn tạo bản dự phòng(3) Description: Điền mô tả về bản sao lưu
(4) Bấm OK để tạo bản dự phòng(5) Bấm OK
(6) Bỏ check Keep Write-Back để lần khởi động tiếp theo máy trạm không giữ lại Write-Back
(7) Bấm Save để lưu cấu hình máy trạm

3.2. Cách 2: Sử dụng Supper Client

Tắt máy trạm cần cập nhật Image
- Double Click vào máy trạm cần cập nhật Image và làm theo hướng dẫn hình bên dưới(1) Chọn Enable Supper Client để mở chức năng chỉnh sửa Image
(2) Chọn Image cần mở Supper Client trong danh sách
(3) Bấm OK để chấp nhận mở Supper Client(4) Bấm Yes để tạo điểm sao lưu của Image. Bấm No để bỏ qua việc tạo điểm sao lưu(5) Description: Mô tả về điểm sao lưu Image
(6) Bấm OK để tạo điểm sao lưu(7) Bấm OK để xác nhận quá trình tạo điểm sao lưu đã thành công
- Bây giờ khởi động máy trạm vừa bật Supper Client và cập nhật phần mềm, cài phần mềm mới, nâng cấp CSM, chỉnh sửa tối ưu Windows…
- Sau khi đã hoàn tất việc cập nhật Image, tiến hành Shutdown máy vừa chỉnh sửa
- Chờ máy trạm Shutdown xong trên CCBoot Server double click vào máy trạm vừa cập nhật Image và làm theo như hình bên dưới để đóng Supper Client(1) Bấm Disable Supper Client để tắt chức năng cho phép chỉnh sửa Image(2) Bấm OK
(3) Bấm Save để lưu cấu hình máy trạm4. Hướng dẫn cài và nâng cấp CSM máy trạm
4.1. Cài đặt CSM cho máy trạm
 

Bước 1: Shutdown 1 máy trạm bất kỳ đang boot vào Image cần cài CSM
Bước 2: Mở băng Image theo hướng dẫn ở phần 3
Bước 3: Khởi động máy trạm lên
Bước 4: Mở trình duyệt web lên và làm theo như hình(1) Nhập địa chỉ csm.zing.vn vào trình duyệt web
(2) Chọn mục tải về
(3) Chọn phiên bản CSM Client 5.4.1
Bước 5: Sau khi tải về thành công tiến hành giải nén file vừa tải và chạy file setup.exe để tiến hành cài đặt theo hướng dẫn hình bên dướiBấm tiếp > để tiến hành cài đặt(1) Check vào để đông ý với thoả thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng phần mềm CSM
(2) Bấm tiếp > để chuyển sang bước tiếp theo(1) Bấm vào thay đổi… nếu muốn thay đổi đường dẫn cài đặt CSM. Nếu không thay đổi CSM mặc định sẽ được cài vào đường dẫn C:\Program Files\CSM Client
(2) Bấm Tiếp > để chuyển sang bước tiếp theoBấm cài đặt để tiến hành cài đặt CSM ClientĐiền IP máy chủ tính tiền và bấm OKChọn Khởi động lại ngay bây giờ để khởi động lại máy hoặc không, khởi động lại sau để không khởi động ngay lúc này. Sau khi chọn bấm Hoàn tất để kết thúc quá trình cài đặt CSM máy trạm.
Bước 6: Khởi động lại máy trạm và kiểm tra máy chủ đã nhận máy trạm vừa cài hay chưa. Kiểm tra xong thì shutdown máy trạm.
Bước 7: Sau khi shutdown máy trạm ta tiến hành đóng băng Image lại như hướng dẫn ở phần 3

4.2. Nâng cấp CSM cho máy trạm

Bước 1: Shutdown máy trạm cần nâng cấp CSM
Bước 2: Mở băng Image theo hướng dẫn ở phần 3
Bước 3: Khởi động máy trạm lên
Bước 4: Trên CSM Server, để máy trạm ở chế độ sẵn sàng (Available) bấm chuột phải vào máy trạm cần nâng cấp và làm theo hướng dẫn như hình bên dưới để nâng cấp CSM máy trạmBước 5: Đợi máy trạm nâng cấp xong ta tiến hành shutdown máy trạm
Bước 6: Sau khi shutdown máy trạm ta tiến hành đóng băng Image lại như hướng dẫn ở phần 3

5. Hướng dẫn cài đặt, tải game và cập nhật game từ CSM Click

Cài đặt CSM Client cho CCBootServer

Bước 1: Tiến hành cài đặt CSM Client trên máy CCBootServer như hướng dẫn ở phần 4.1
Bước 2: Trên máy chủ tính tiền mở CSM Click Server và cấu hình như hình bên dưới để chọn máy chủ CCBootServer làm máy chứa game.Bấm vào biểu tượng CSM Click trên CSM Server (phần mềm tính tiền) để mở chương trình CSM Click ServerBấm vào nút cấu hình(1) Chọn thiết lập phòng máy là không ổ cứng (Bootrom)
(2) Bấm sửa để thay đổi máy chứa game
(3) Bấm cập nhật danh sách máy trạm để làm mới lại danh sách máy trạm đang được kết nối đến CSM Click Server
(4) Chọn tên máy chủ CCBootServer
(5) Bấm đồng ý để chấp nhận với lựa chọn trên
(6) Bấm đồng ý để lưu cấu hình vừa mới chỉnh sửa
- Bước 3: Đến đây chúng ta có thể thực hiện tải game, cập nhật game bằng CSM Click Server như bình thường. Để cài đặt game mới không có trong danh sách của CSM Click Server ta tiến hành tải source game về máy chủ CCBootServer sau đó cài đặt game như bình thường và thêm game vào trong CSM Click Server (có thể bấm vào nút hướng dẫn trên CSM Click Server để xem cách thêm game) như hình bên dưới- Bước 4: Sau khi đã hoàn tất việc tải game, cập nhật game, thêm game. Trên CCBootServer ta tiến hành Refresh Disk ổ đĩa Games theo hướng dẫn như hình bên dưới.(1) Chọn Disk Manager để xem danh sách ổ đĩa
(2) Bấm chuột phải vào ổ đĩa game chọn Refresh Disk để làm mới cache ổ gameBấm Yes để chấp nhận làm mới cache ổ game
Bước 5: Khởi động lại máy trạm để thấy được những thay đổi.
Demo hệ thống bootroom trên VMWARE
https://www.youtube.com/watch?v=muHP-2oIvEk

Chúc quý chủ phòng máy thành công!
Click vào quảng cáo để ủng hộ mình nhé !!!
Bài viết khác Xem tất cả
Hỗ trợ trực tuyến
0904 883 851
HOTLINE
0774 212 532
Mr. Viên
0359 59 55 54
Mr. Thành (Camera)
0982 45 45 92
Mr. Triệu (Website)
scroll top